Malene Osa-Bjørkmo

Instruktør

Friends

Kjersti Mosvold PROF
Isabell Stangeland Flatland PROF
Iselin Henriksen Kvamme KPR
Torill Osa Michalsen Instruktør
Irene Norberg Instruktør
Marianne E Henne Instruktør
Ann Katrin Blø Pedersen Instruktør

Photo Albums

Blog

Newsfeed

 • Malene Osa-Bjørkmo Instruktør
  Fra styret i DNKF:
  Forslag om moms på alternativ/komplementær behandling

  I Arbeiderpartiets forslag til alternativt budsjett for 2019 foreslår de en gjeninnføring av moms på alternativ behandling. Dette har gitt sterke reaksjoner og det er til nå 3 326 som har underskrevet oppropet elektronisk. I tillegg er det innlevert mange underskriftslister.

  https://mvafribehandling.no/

  I praksis vil dette bety at alternative behandlere må legge på 25% moms (merverdiavgift) på sine tjenester, noe som gjør at klientene må betale mer. Dette kan resultere i at noen ikke har økonomisk mulighet til å velge behandlinger som kan være bra for egen helse og velvære. Tiltak som kan gjøre forskjell for at mange mennesker kan stå i livene sine og bli i jobbene sine, eller ikke.
  I 2016 gjorde NAFKAM en undersøkelse som viste at 24% hadde benyttet seg av alternativ behandling en eller flere ganger i løpet av siste året. Hvis dette er representativt for Norges befolkning, betyr det at dette gjelder for ca 1 mill. nordmenn. Dette er derfor en viktig del av helse og velværetilbudet i Norge.
  http://www.nifab.no/..._undersoekelsen_2016

  Merverdiavgift på tjenester er en viktig inntektskilde for staten. Det er våre politikeres ansvar å sikre disse inntektene, og å fordele de ut igjen på ordninger og tiltak som er til det beste for Norges befolkning. Det kan virke som om Arbeiderpartiet ser en mulig inntektskilde ved å legge moms på alternative tjenester. Et viktig ulovfestet prinsipp som brukes i norsk rett, er prinsippet om likebehandling. Slik det er i dag blir alternative behandlere, som jobber med helhet og friskhet i mennesket, likestilt med andre helsetjenester i Norge. Dette er et viktig prinsipp som Arbeiderpartiet ikke kan sette strek over uten juridiske vurderinger. Dette har vært vurdert tidligere og konklusjonen den gangen ble at alternativ behandlere kan selge sine tjenester uten moms, så sant de er registrert i Den frivillige registerordningen for utøvere av alternativ behandling.

  Tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven er blant annet:
  • helsetjenester (for eksempel leger, tannleger, psykologer, kiropraktorer, fysioterapeuter, tannteknikere og ambulansetjenester)
  • alternative behandlingsformer når de ytes av autorisert helsepersonell eller utøvere som er registrert i den frivillige registerordningen for utøvere av alternativ behandling
  Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

  § 3-3.Alternativ behandling
  (1) Omsetning og formidling av alternativ behandling er unntatt fra loven dersom tjenestene ytes av yrkesgrupper med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven eller av utøvere som er registrert i det frivillige registeret for utøvere av alternativ behandling etter lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. § 3.

  Frivillig registrering av alternativ behandlere og godkjenning av utøverorganisasjonene er viktige tiltak for å sikre seriøse og dyktige utøver av alternativ behandling. Dette ser flere utøverorganisasjoner og ønsker at lovverket skal evalueres på nytt.
  https://nnh.no/alternativ-behandling-meirverdiavgift/

  Til denne gjennomgangen er gjort, mener også Den Norske Kinesiologiforening at det er viktig å beholde regelen om momsfritak for alternative behandlere som er frivillig registret i register for alternativbehandlere. Tiden er ikke moden for en endring av merverdiloven, men tiden er derimot moden for en evaluering av lovverket for alternative behandlere. Det er i denne enden vi må begynne.
  Fra styret i DNKF:
  Forslag om moms på alternativ/komplementær behandling

  I Arbeiderpartiets forslag til alternativt budsjett for 2019 foreslår de en gjeninnføring av moms på alternativ behandling. Dette har gitt sterke reaksjoner og det er til nå 3 326 som har underskrevet opp...See more
  Dec 9 '18
  0 0
 • Malene Osa-Bjørkmo Instruktør
  Vi i DNKF er så heldige å ha en fantastisk forsikringsordning.
  Det er viktig å presisere at for at denne forsikringen skal være gyldig, så husk at dere må bruke klientregistrering /egenerklæring skjema. Det er spesielt viktig nå, fordi myndighetene er svært restriktive i forhold til hva vi kan si og gjøre i faget vårt.
  Det er en trygghet for oss og våre klienter med forsikring.
  Et eksempel på en uheldig situasjon er det omtalte saken i linken under.

  Takk til Bjarne Eidskrem for å ha vært med å lage vår forsikringsavtale, og for at du tipset DNKF om å presisere dette.
  Forslag til klientregistreringskjema finner dere på disse nettsidene.

  https://www.dagbladet.no/...get-fengsel/70464217
  Vi i DNKF er så heldige å ha en fantastisk forsikringsordning.
  Det er viktig å presisere at for at denne forsikringen skal være gyldig, så husk at dere må bruke klientregistrering /egenerklæring skjema. Det er spesielt viktig nå, fordi myndighetene er svært restriktive i forhold til hva vi k...See more
  Alternativ terapeut dømt - Fortalte Oddmund (67) at han ikke hadde kreft, men «forkalkning». Dømt til 75 dagers betinget fengsel - Dagbladet
  Alternativ terapeut dømt - Fortalte Oddmund (67) at han ikke hadde kreft, men «forkalkning». Dømt til 75 dagers betinget fengsel - Dagbladet
  Oddmund Rønningsbakken (67) døde etter svært smertefullt sykeleie, etter å ha valgt «resonansterapi» i stedet for legebehandling.
 • Malene Osa-Bjørkmo Instruktør
  Hei dere!
  Hvis dere trykker på denne linken, så finner dere DNKF sitt anbefalte Klientregistrering/ Egenerklæring skjema


  http://community.dnkf.no/files/view/87
  DKNF community er åpent. Alle medlemmer her er godkjente kinsiologer - social networking
  DKNF community er åpent. Alle medlemmer her er godkjente kinsiologer - social networking
  DKNF community er åpent. Alle medlemmer her er godkjente kinsiologer community
 • Malene Osa-Bjørkmo Instruktør
  A new file has been uploaded
 • Malene Osa-Bjørkmo Instruktør
  Malene Osa-Bjørkmo Kinesiology Supplies
  https://www.kinesiologyshop.com/
  Her selges bøker, essenser osv.
   Permalink 
  Nov 7 '18
  0 0