• Irene Norberg Instruktør
    Kjære dere aom har med denne websiden å gjøre. Nå vil jeg gjerne markedsføre kursene som jeg legger opp til i høst. Vi er langt ut i juni, folk planlegger høsten, og vi kommer ikke ut med kinesiologiutdanningen til nye studenter og interesserte i Norge. Sånn har det nå vært i flere år, og vi får mindre og mindre oppslutning om kinesiologien i Norge. Folk finner jo ikke ut av hvilke kurs som arrangeres hvor i dette landet. Dette må nå gjøres noe med.
    Jun 17 '15
    0 1
    Gørild Grande likes this