NAFKAM | Forum

Topic location: Forum home » General » Forskning
Malene Osa-Bjørkmo Instruktør

NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin - har det nasjonale ansvaret for forskning på og informasjon om alternativ behandling.

Vi driver forskning på sikkerhet ved bruk av alternativ behandling, effekt av alternativ behandling, hva det innebærer å gå til en alternativ behandler, hvordan pasientene opplever møtet med behandlere og sin egen helse, mekanismene bak manuelle terapiformer samt kreft og alternativ behandling.


Dessuten driver vi den nettbaserte informasjonsbanken nifab.no, som tilbyr den norske befolkningen kunnskapsbasert informasjon om alternativ behandling. Hensikten er at pasienter kan bruke informasjonen som beslutningsstøtte ved eventuelle valg av alternative behandlinger for å påvirke egen helse.

Malene Osa-Bjørkmo Instruktør

OPPFORDRING TIL ALLE KINESIOLOGER! Synliggjør de gode resultatene du har eller opplever kinesiologibehandlingen gir – til NAFKAM – slik at forskningssenteret i Tromsø får registrert det! NAFKAMs mål er å gi forståelse av hva alternativ medisin som system er eller konkrete alternative medisinske metoder kan bidra med for å redusere og/eller forkorte sykdommer eller sykdomsopplevelser, bedre livskvalitet og øke evnen til mestring av sykdomssituasjoner.Her er prosedyre for registering av “eksepsjonelle sykdomsforløp”:Dersom du er pasient, pårørende eller kinesiolog, kan du kontakte NAFKAM:
1) Pr telefon tlf 77 64 66 50 Vinjar Fønnebør eller tlf 77 64 68 67 Brit J. Drageset
2) eller bruke kontaktskjema på NAFKAMs nettside www.Nafkam.no (midt på siden står det register for eksepsjonelle sykdomsforløp, RESF)HUSK AT ALLE HISTORIER TELLER – SELV OM DE ER SMÅ ELLER STORE! IKKE VÆR BESKJEDNE! http://www.nafkam.no/